You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats vid årsstämman 2019 kan laddas ned via länken nedan.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar 2018 års riktlinjer och innebär att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För mer information om ersättning till styrelseledamöter och ledandebefattningshavare under 2018, vänligen se not 28 i årsredovisningen för 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare