You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Styrelse

Johan Malmquist

Stämmovald ledamot, styrelsens Ordförande

Född 1961
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelsens ordförande. Ordförande i ersättnings-utskottet. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arjo AB. Styrelseledamot i Elekta AB (publ.), Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stena Adactum, Trelleborg AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för Getingekoncernen 1997–2015, Affärsområdeschef inom Getingekoncernen, Chef för Getingekoncernens franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electrolux.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
90 000 B-aktier.

Syntetiska optioner: 
144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.

Carl Bennet board member

Carl Bennet

Stämmovald ledamot, styrelsens Vice Ordförande

Född 1951
Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c.

Uppdrag i Getinges styrelse:  Styrelsens Vice Ordförande. Ordförande i valberedningen. Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 1989.

Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Carl Bennet AB, styrelseordförande i Elanders och Lifco. Styrelseledamot i Arjo, Holmen och L E Lundbergföretagen.

Tidigare uppdrag: Styrelsens ordförande 1997-2019. VD och koncernchef i Getinge. 

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Innehar via bolag 18 217 200 A-aktier och
36 332 969 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare

Johan Bygge board member

Johan Bygge

Stämmovald ledamot

Född 1956
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ordförande i revisionsutskottet.
Styrelseledamot sedan 2007.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PSM International Kina, Vice Styrelse- ordförande i Nobina AB, Styrelseledamot i Lantmännen, Styrelseledamot i 3e AP Fonden.

Tidigare uppdrag: Ordförande EQT Asia Pacific, COO EQT, Ekonomi- och finansdirektör Investor AB, Vice VD Electrolux, Ekonomi- och
finansdirektör Electrolux.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
12 000 B-aktier.

Syntetiska optioner:
144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Barbro Fridén

Stämmovald ledamot

Född 1956
Legitimerad läkare, Med. dr.

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet.
Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Apoteket AB, Helsa AB och Sophiahemmet. Konsult och rådgivare.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Vitrolife AB samt ledande befattningar i sjukvården, bl.a. VD för Sheikh Khalifa Medical City, Förenade Arabemiraten och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
300 B-aktier.

Syntetiska optioner:
72 463 stycken, hänförliga till B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Dan Frohm Board Member

Dan Frohm

Stämmovald ledamot

Född 1981
Civilingenjör, industriell ekonomi

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisionsutskottet. Ledamot av ersättnings- utskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD i DF Advisory LLC. Styrelseledamot i Arjo AB, Carl Bennet AB, Elanders AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Applied Value LLC i New York

Aktieinnehav (eget och närståendes):
149 510 B-aktier.

Syntetiska optioner:
144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

 

Cecilia Daun Wennborg Board Member

Cecilia Daun Wennborg

Stämmovald ledamot

Född 1963
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. ICA Gruppen AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Atvexa AB,
Sophiahemmet och ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Tidigare uppdrag: Vice VD för Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia, VD för Skandia Link.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
4 500 B-aktier.

Syntetiska optioner:
144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Sofia Hasselberg Board Member

Sofia Hasselberg

Stämmovald ledamot

Född 1983
Legitimerad läkare

Uppdrag i Getinges syrelse: Ledamot av revisionsutskottet.
Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Marknads- och digitaliseringschef på MSD Sverige.

Tidigare uppdrag: Flerårig erfarenhet från strategisk och operationell råd- givning till svenska och internationella aktörer inom såväl privat som offentlig sjukvårdssektor. Managementkonsult på McKinsey & Company fram till 2017. Hon har tidigare även tjänstgjort som läkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Innehar inga aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

 

Johan Stern Board Member

Johan Stern

Stämmovald ledamot

Född 1951
Civilekonom

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet.
Styrelseledamot sedan 2004.

Övriga uppdrag: Ordförande i Health- invest Partners AB, Rolling Optics AB, Fädrift Invest AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB samt Stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Lifco AB, RP Ventures AB och Estea AB.

Tidigare uppdrag: Verksam inom SEB i Sverige och USA.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
37 004 B-aktier.

Syntetiska optioner:
144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Malin Persson Board Member

Malin Persson

Stämmovald ledamot

Född 1968
Civilingenjör

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: VD och ägare Accuracy AB, styrelseledamot i bl.a. Hexatronic, Hexpol AB och Peab.

Tidigare uppdrag: VD för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
3 284 B-aktier.

Syntetiska optioner:
144 927 stycken, hänförliga till B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Peter Jörmalm Board Member

Peter Jörmalm

Ordinarie ledamot, representant för Unionen

Född 1959 
Materialplanerare, Avdelningen Supply Chain på Getinge Sterilization.

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2012–2014. Ordinarie ledamot 2014–2016. Suppleant 2016–2018. Ordinarie ledamot sedan 2018. Anställd inom Getinge Sterilization AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Innehar inga aktier.

Rickard Karlsson Board Member

Rickard Karlsson

Ordinarie ledamot, representant för IF Metall

Född 1970
Montering

Uppdrag i Getinges styrelse: Ordinarie ledamot sedan 2014. Suppleant 2013–2014. Anställd inom Getinge Sterilization AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Innehar inga aktier

Åke Larsson Board member

Åke Larsson

Suppleant, representant för Sveriges Ingenjörer

Född 1966
Civilingenjör, Forskning & Utveckling

Uppdrag i Getinges styrelse: Suppleant 2014-2016, Ordinarie 2016-2018. Suppleant sedan 2018. Anställd i Maquet Critical Care AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes):
Innehar inga aktier.

Mattias Perjos CEO Board member

Mattias Perjos

Stämmovald ledamot

Född 1972
Civilingenjör, industriell ekonomi

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga updrag: VD och koncernchef för Getinge.

Tidigare uppdrag: VD för Coesia Industrial Process Solutions (IPS) och tillika ansvarig för Coesia International. Mattias Perjos har dessförinnan haft en rad olika ledande befattningar inom FlexLink inklusive befattningen som VD.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 
34 500 B-aktier.

Syntetiska optioner:
579 710 stycken, hänförliga till B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.