Välj region
Bekräfta

Sju vanliga frågor och svar om hur man bygger en effektiv sterilteknisk avdelning

Ämne
Sterilgodshantering
Getinge sterilizer loading process
Ämne
Sterilgodshantering
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Förbättra patientsäkerheten genom att minska risken för kontamination.

Patientsäkerheten kan också förbättras genom att man ökar effektiviteten och minskar kostnaderna för instrumenthantering.

Jörgen Alstberg är Global Expert Infection Control, Workflow and Planning, på Getinge. Tillsammans med andra experter arbetar han dagligen med att designa steriltekniska avdelningar. Globalt har Getinge fler än 40 designers som kan hjälpa dig med att optimera dina projekt.

Längre fram berättar Jörgen om det viktigaste man måste tänka på när man ska bygga upp en sterilteknisk avdelning för att minska kontamineringsrisken.

F1. Vilken är den optimala platsen för en sterilteknisk avdelning på ett sjukhus?

Operationsavdelningen är vanligtvis den steriltekniska avdelningens huvudkund, och det är otroligt viktigt att det finns ett smidigt arbetsflöde mellan dem. Om så är möjligt rekommenderar vi att en ny sterilteknisk avdelning placeras i nära anslutning till operationsavdelningen, antingen på samma våning eller direkt ovanför eller under den. I det senare av dessa alternativ används hissar för att transportera gods mellan våningarna, företrädesvis en för orent gods från operationsavdelningen och en för sterilgods som skickas tillbaka till operationsavdelningen. Detta skapar det mest effektiva flödet, minskar behovet av instrument och ger säkra och hygieniska transporter.

F2. Hur mycket plats krävs för den steriltekniska avdelningen?

Varje fall är unikt, så det är svårt att säga. Det finns ingen internationell standard för planering av en sterilteknisk avdelning. Getinge har kunder över hela världen, och vi är vana att anpassa oss efter olika nationella riktlinjer. Historiskt har det handlat om antalet sängar, men nu när trenden går mot dagkirurgi behöver man ta hänsyn till den totala aktiviteten. Antalet ingrepp och fördelningen över kliniska avdelningar ger en grundläggande vägledning. Exempelvis skulle ett ortopediskt center behöva mer utrymme och behandlingskapacitet än en typisk vårdcentral. Kontakta oss för att göra en individuell uppskattning av platsbehovet.

F3. Hur kan vi avgöra vilken kapacitet som behövs för den steriltekniska avdelningens utrustning?

Det finns flera kritiska faktorer att ta med i beräkningen när man uppskattar kapacitetsbehovet. Du behöver känna till hur många operationer som utförs per år (uppdelat efter klinisk avdelning, eftersom antalet brickor/procedurer varierar beroende på detta), antalet sjukhussängar och antalet arbetstimmar vid den steriltekniska avdelningen. Du behöver också veta vilken typ av godsbehållare som används vid den steriltekniska avdelningen. Den storleken på gods som föredras (ISO, SPRI, DIN eller annan) påverkar valet av diskdesinfektorer och autoklaver, och det påverkar transportalternativen och förvaringsutrustningen. Användning av återanvändningsbara dukar ökar arbetsbelastningen på autoklaverna. När dessa faktorer har fastställts kan vi hjälpa dig att beräkna utrustningsbehovet med hjälp av det egenutvecklade verktyget Getinge Optimizer.

F4. Vad rekommenderar du att man ska tänka på vid detaljplaneringen av den steriltekniska avdelningen när det handlar om flödet av gods och människor?

Godset ska följa ett framåtriktat flöde. Vi rekommenderar en lösning med tre zoner och två barriärer, vilket är det internationellt accepterade (se WHO-riktlinjen ”Decontamination and reprocessing of medical Delices for health-care facilities” för mer information.

De två barriärerna skapar en fysisk separation mellan orena, rena och sterila områden. Den första barriären inbegriper diskdesinfektorer av genomräckningstyp, medan den andra barriären består av genomräckningsautoklaver. Urlastning av diskdesinfektorer från den rena sidan förhindrar att personalen återkontaminerar godset.

Den andra barriären förhindrar att rent och sterilt gods blandas och begränsar flödet av människor mellan zonerna. Planeringen av den steriltekniska avdelningen enligt ett framåtriktat flöde inklusive fysiska barriärer främjar effektiv hantering av arbetsprocesser och minskar risken för att personalen agerar fel.

F5. Vad rekommenderar du att man ska tänka på vid ergonomiplanering?

De faktorer du behöver tänka på för att få ut så mycket som möjligt av resurserna och minska riskerna för personalen är till exempel tillgången till direkt dagsljus, flexibilitet, buller och säkerhet. När man planerar är det av största vikt att tänka på dagsljus i huvudsakliga arbetsområden, som tvättrum och inspektions- och packningsområde. Bord och vagnar som kan ställas in i höjdled kan förbättra arbetsmiljön för personalen.

När man installerar en vagndiskmaskin för att bearbeta t.ex. vagnar är det viktigt att diskmaskinen är gropmonterad så lösningen inte kräver en lutande ramp. Den dagliga hanteringen av kemikalier kan minskas genom att man installerar Getinge Clean Management System (CMS), ett automatiserat centralt doseringssystem. Detta ökar säkerheten och förbättrar ergonomin i det dagliga arbetet. Automationssystem som är konstruerade med tanke på användaren ökar produktiviteten ytterligare eftersom de minimerar flaskhalsar, behovet av manuell hantering och risken för mänskliga fel.

F6. Vilka slags el-, vatten- och avloppsarrangemang behöver integreras i planeringen?

Den steriltekniska avdelningen kan vara en komplex miljö att planera eftersom den involverar VVS-system. Diskdesinfektorer och autoklaver kan värmas upp med el eller ånga från en central ånganläggning. Uppvärmningsmetoden påverkar den spänningsmatning som krävs för enheten. Diskdesinfektorer, autoklaver och lasten genererar värme som strålar ut i arbetsmiljön, så effektiv ventilation måste också tas med i beräkningen under planeringsstadiet.

Vi tillhandahåller AutoCAD & Revit-symboler (BIM) för hela vårt produktsortiment. BIM-symbolerna innehåller information om anslutningspunkter för att hjälpa arkitekter och tekniker att effektivisera planeringsprocessen.

F7. Finns det något mer jag behöver tänka på?

Exempelvis har ett ökat fokus på patientsäkerhet bidragit till att många kunder behöver spårbarhetslösningar, vilket Getinge erbjuder i form av T-DOC. Detta handlar både om att mäta resultat och om dokumentation och kvalitetssäkring. Spårbarhetslösningar kräver ytterligare utrustning, som arbetsstationer för att lösa in streckkoder, bland annat. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av vårt spårbarhetssystem.

Relaterade artiklar