You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Arteriellt blodtryck utan artärkateter - Missa aldrig ett hjärtslag

Hypotoniperioder så korta som en minut kan medföra postoperativa komplikationer. Varje år utsätts 35 000 patienter för denna risk, bara i Sverige.[1] Lyckligtvis visar forskning att om man ingriper för att reducera hypotoni klarar sig patienterna bättre.[2]

Fråga oss om hemodynamisk monitorering

NICCI - Hemodynamisk övervakning med ”plug and play”

NICCI är enkel att ställa in och erbjuder icke-invasiv, kontinuerlig hemodynamisk övervakning. Resultaten är jämförbara med invasiva artärtrycksmätningar i fråga om kontinuitet, exakthet och vågformsdynamik.[3][4]

continuous-hemodynamic-monitoring-nicci

1. Slå på skärmen

Komponenter med smart design gör enheten lätt att rengöra och förbereda för användning.

hemodynamic monitoring two finger cuff

2. Sätt fast fingermanschetten

Tvåfingersmanschetten växlar automatiskt mellan fingrarna för förbättrad patientsäkerhet. Den är ergonomiskt utformad för att passa patienten.

NIBP calibration manshette

3. Sätt fast överarmsmanschetten

Den integrerade NIBP-modulen tillhandahåller automatisk kalibrering under processen och finns i olika storlekar.

easy to use hemodynamic monitoring

4. Kalibrera och starta

NICCI analyserar tryckkurvan och härleder parametrar som ger värdefull information om blodflöde, preload, afterload och kontraktilitet.  

Kliniska resultat understödda av kontinuerlig hemodynamisk övervakning och vätskehantering

Reducerad risk för hypotoni

Akut njurskada och myokardiell skada kan orsakas av även korta perioder av hypotoni och är ledande orsaker till postoperativ 30-dagarsdödlighet. [5],[6]

Dessa hypotoniperioder kan missas genom diskontinuerliga överarmsavläsningar.[5],[6]

Förbättrad vätskehantering

En mer balanserad vätskeleverans under och efter ingreppet kan ytterligare reducera sannolikheten för postoperativa komplikationer.

Ännu mer gynnsam är Goal-Directed Fluid Therapy (GDFT, eller målinriktad vätskebehandling på svenska), vilken kan minska patientmortaliteten med 27,7 % och komplikationerna med 41,7 %.[7]

Färre dagar på sjukhus

Färre komplikationer betyder att patienterna tillbringar i genomsnitt 1,16 färre dagar på sjukhus.[8]

Fråga oss om icke-invasiv hemodynamisk
övervakning med NICCI

Alla referenser

  1. SPOR 2017, En presentation över ämnet: "SPOR Svenskt Perioperativt Register", viewed 13 August 2020, < https://slideplayer.se/slide/12276668/>. 700 000 patients are treated in the OR yearly of which 5.1% experience hypotension, slide 2 and 23.

  2. Futier E., Lefrant JY., Guinot PG., et al. Effect of Individualized vs Standard Blood Pressure Management Strategies on Postoperative Organ Dysfunction Among High-Risk Patients Undergoing Major Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017 Oct 10;318(14):1346-1357.

  3. The studies mentioned have been performed with the CNAP System. Getinge integrated the technology and algorithm into the PulsioFlex platform. Based on bench tests the NICCI system equals in performance and accuracy the CNAP System so that the clinical results can be used equally

  4. Wagner, Körner A, Schulte­Uentrop L, et. al. Continuous noninvasive cardiac output determination using the CNAP® Monitor: evaluation of a cardiac output algorithm for the analysis of volume clamp method-derived pulse contour. 2015 Journal of Clinical Monitoring and Computing.

  5. Bijker J., Persoon S., Peelen L., et al. Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery.Anesthesiology. 2012;116(3):658-664.

  6. Salmasi V., Maheshwari K., Yang D., et al. Relationship between intraoperative hypotension, defined by either reduction from baseline or absolute thresholds, and acute kidney and myocardial injury after noncardiac surgery: a retrospective cohort analysis. Anesthesiology. 2017;126:47–65.

  7. Salzwedel et al. Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Critical Care 2013;17:(191).

  8. Grocott et al. Perioperative increase in global blood flow to explicit defined goals and outcomes after surgery: a Cochrane systematic review. British Journal of Anaesthesia. 2013;111(4):535-48.