You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Produktgrupper från A till Ö

Sjukhus

Utforska vårt breda utbud inom såväl hjärt-, lung- och kärlbehandlingar och intensivvårdsprodukter som produkter och lösningar för kirurgiska arbetsflöden samt infrastruktur till sjukhus.

Anestesimaskiner

Flow-familjen kombinerar avancerad ventilation med säker anestesileverans i en lättanvänd enhet. Anestesimaskinerna hjälper till att minska postoperativa komplikationer, minimerar mängden anestetika och ger dig mer tid till din patient.

Läs mer om Anestesimaskiner

Aortaballongpumpar

Våra aortaballongpumpar och katetrar förstärker det hemodynamiska stödet och förbättrar patientvården. Vi erbjuder marknadens minsta aortaballongkateter i kombination med fiberoptikteknik och möjlighet att justera tidsparametrar för en optimal IABP-behandling.

Läs mer om Aortaballongpumpar

Arbetsutrustning för vården

Vårt utbud av arbetsutrustning och tillbehör för vården är utformat för att underlätta arbetet i operationssalar, på sjukhusens olika avdelningar och inom intensivvården. I det breda produktsortimentet finns allt från en enkel pall till specialanpassade vagnar.

Läs mer om Arbetsutrustning för vården

Avancerad patientövervakning

Ändamålsenliga övervakningssystem och engångsartiklar som används för diagnos och behandling av kritiskt sjuka patienter.

Läs mer om Avancerad patientövervakning

Belysning i operationssalen

Getinges världsledande LED-belysning ger skuggfritt ljus med utmärkt färgåtergivning, vilket ger en bättre visuell miljö vid kirurgiska ingrepp. Pålitlig, ergonomisk och elegant belysning som är idealisk för behoven i operationssalen.

Läs mer om Belysning i operationssalen

Bråcknät

Getingens kompletta sortiment med produkter för bråckingrepp omfattar vår linje med produkter i polypropylennät och C-QUR – vårt kirurgiska nät med beläggning av biologiskt absorberbara Omega 3-fettsyror (O3FA), som vi var först med att introducera på marknaden. Vi har använt den nya beläggningstekniken på ProLite och ProLite Ultra – våra kirurgiska nätprodukter i polypropylen för ingrepp gällande mjukvävnad och bråck.

Läs mer om Bråcknät

Desinfektion av flexibla endoskop

Getinge erbjuder tre olika AER-modeller som utför läcktest och effektivt rengör och desinficerar flexibla endoskop med pålitliga resultat. Sortimentet innefattar en kompakt modell med en kammare, en modell med två kammare och hög kapacitet, samt en genomgångsmodell med två kammare för centraliserade bearbetningsprocesser.

Läs mer om Desinfektion av flexibla endoskop

Endoskopisk ventagning (EVH)

Våra VASOVIEW-system för endoskopisk ventagning (EVH – Endoscopic Vessel Harvesting) hjälper patienterna att läka snabbare och uppfyller klinikers behov, oavsett kompetensnivå, med det minimalt invasiva systemet som utformats för att minska ärrbildning och infektionsrisk. Den tryckreglerande sprutan VASOSHIELD begränsar det interna trycket under spolning, vilket skyddar blodkärlen.

Läs mer om Endoskopisk ventagning (EVH)

Extrakorporeal cirkulation (ECLS)

Vårt breda och avancerade produktutbud för ECLS-behandling och extrakorporeal membransyresättning (ECMO) på kort och lång sikt innefattar olika enheter och förbrukningsartiklar för anpassat individuellt stöd för hjärt-/lungfunktion, bland annat centrifugalpumpar, oxygenatorer, värmeenheter, slangar, katetrar och kanyler.

Läs mer om Extrakorporeal cirkulation (ECLS)

Hantering av steril utrustning

Kvalitetssäkring ökar patientsäkerheten. Getinges stora utbud av sterilgodshantering ger dig instrument av allra högsta kvalitet och spårbarhet för endoskop hela vägen till patienten.

Läs mer om Hantering av steril utrustning

Integration i operationssalen

TEGRIS är den integrerande lösningen från Getinge som förbättrar ergonomin för personalen på operationsavdelningen. Med ett enda verktyg kan du koppla samman visning, inspelning och sändning av videomaterial och ha full kontroll över informationen och utrustningen i operationssalen.

Läs mer om Integration i operationssalen

Kompletterande utrustning för steril bearbetning

Våra produkter för rengöring och desinfektion, inspektion, packning, förvaring och distribution ger ett effektivt och smidigt sterilgodsflöde och har en konsekvent design och funktionalitet.

Läs mer om Kompletterande utrustning för steril bearbetning

Kärlkirurgi

Med ett komplett sortiment av implantat i PTFE-material och polyester erbjuder Getinge ett heltäckande stöd för hjärt-, kärl- och thoraxkirurger och deras team som åtgärdar trånga, blockerade eller perifera blodkärl och blodkärl som försvagats på grund av sjukdom eller till exempel bukaneurysm.

Läs mer om Kärlkirurgi

Lösning för överföring av droppställningar

Optimera ditt arbetsflöde i intensivvården ytterligare med hjälp av M-SHIFT-systemet för överföring av droppställningar. Att överföra en komplett droppställning tar mindre än en minut och befriar sjuksköterskorna från tunga arbetsuppgifter.

Läs mer om Lösning för överföring av droppställningar

Mekaniska ventilatorer

Lättanvända ventilatorer för intensivvård av alla patientkategorier – utrustade med verktyg som hjälper dig minska komplikationer och snabbare avvänja patienten under invasiv och icke-invasiv ventilering både på intensivvårdsavdelningen och på mellanvårdsavdelningen.

Läs mer om Mekaniska ventilatorer

Modulära rumssystem

Planera hållbart och ekonomiskt för framtiden genom att utrusta högsterila områden med ett modulärt rumssystem.

Läs mer om Modulära rumssystem

Operation på slående hjärta

Getinges produkter för operation av slående hjärtan kan minska risken för neurologiska biverkningar och samtidigt optimera behandlingsresultaten hos högriskpatienter. Våra ACROBAT vakuumstabilisatorer stabiliserar lokalt det blodkärl som ska behandlas vid ett CABG-ingrepp, medan det proximala förseglingssystemet HEARTSTRING III ger hemostas utan att du behöver använda clips.

Läs mer om Operation på slående hjärta

Operationsbord

Operationsborden och tillbehören från Getinge är modulära, ergonomiska och passar för flera olika användningsområden. Produktportföljen innehåller olika typer av bord som kan konfigureras efter behov. Alla operationsbord är optimerade för att uppfylla behoven hos alla kirurgiska discipliner.

Läs mer om Operationsbord

Patientflödeshantering

Getinges effektiva lösningar för att hantera patientflödet hjälper dig att förbättra samordningen och kommunikationen på sjukhuset. INSIGHT-systemet ger en konsekvent och strukturerad patientupplevelse från inskrivningen på sjukhuset till utskrivningen.

Läs mer om Patientflödeshantering

Patientförflyttningar på operationsavdelningar

Getinges lösningar gör hantering av patienterna inne på operationsavdelningar effektivare och enklare och utnyttjar samtidigt de tillgängliga resurserna på bästa sätt.

Läs mer om Patientförflyttningar på operationsavdelningar

Rengöring och desinfektion

Våra innovativa diskdesinfektorer, förbrukningsvaror och IT-lösningar hjälper dig att hantera hela arbetsflödet. Automatiserade system ökar produktiviteten ytterligare och gör arbetsplatsen mer ergonomisk.

Läs mer om Rengöring och desinfektion

Rengöringskontroll

När Getinge Assured produkter för rengöringskontroll används rutinmässigt tillhandahåller de oberoende verifiering av att rengöringsprocessen, vilket innefattar spolarmens funktion, vattnets slagkraft, val av rätt sorts rengöringsmedel och rätt mängd rengöringsmedel, vattentemperatur och lastning av diskmaskinen. Med dessa produkter kan du kontrollera att alla steg i rengöringsprocessen utförs korrekt och effektivt.

Läs mer om Rengöringskontroll

Rengöringsmedel och desinfektionsmedel

Getinge Clean rengöringsmedel är ett komplett sortiment med beprövade, lättanvända produkter för optimal rengöring och dekontaminering. Sortimentet är en integrerad del av Getinges kundlösningar som hjälper till att förbättra resultaten till en lägre kostnad.

Läs mer om Rengöringsmedel och desinfektionsmedel

Sterilisationskontroll

Getinge Assured produktsortimentet övervakar oberoende rengöringsprocesserna på din anläggning och ger en extra försäkran om att instrument och verktyg är rena och sterila.

Läs mer om Sterilisationskontroll

Sterilisering

Vi har ett brett sortiment av autoklaver med inbyggda genomräckningsslussar i lämpliga storlekar och modeller beroende på volym och typ av gods. Det finns en Getinge-autoklav för varje tillämpningsområde inom sjukhuset, inklusive ångautoklaver, lågtemperaturprocesser och cykler för vätskeproduktion.

Läs mer om Sterilisering

Stödsystem för operationsbord

Dessa stödsystem är en speciell typ av tillbehör till operationsbord. De är utformade för att underlätta positionering av patienten och samtidigt göra operationsteamets arbete lättare.

Läs mer om Stödsystem för operationsbord

Takförsörjningsenheter

Våra takförsörjningsenheter är lämpliga i många olika vårdmiljöer, inklusive intensivvårdsavdelningar och operationssalar, där de underlättar personalens dagliga arbete genom att förbättra arbetsflödet. Sortimentet innefattar MODUTEC-serien och den nya generationen av MODUEVO-produkter samt system för överföring av droppställningar.

Läs mer om Takförsörjningsenheter

Thoraxdränage

Getinges Atrium-sortiment med produkter för bröstkorgsdränage innehåller ett komplett utbud av operativsystem och specialutvecklade drän och katetrar som utformats för behandling av hjärtpatienter, pediatriska patienter och thoraxpatienter, och vi har även en serie mobila drän som kan vara till hjälp när patienten ska röra på sig.

Läs mer om Thoraxdränage

Täckt stent med ballong för kärlvidgning

Vår PTFE-täckta Atrium Advanta V12-stent med ballong finns i diametrarna 5–10 mm och i böjda längder på 16 mm, 22 mm, 38 mm, och 59 mm beroende på diameter. PTFE-överdraget och designen med öppna celler gör att V12 kan anpassas efter den enskilda patientens anatomi.

Läs mer om Täckt stent med ballong för kärlvidgning

Uppkopplade lösningar

Med Getinge Online får du tillgång till snabb, proaktiv felsökning som ger maximal driftstid för din utrustning och en optimerad genomströmning. Vår teknik garanterar att du får ut maximala prestanda och mesta möjliga användningstid för din Getinge-utrustning.

Läs mer om Uppkopplade lösningar

Life Science

Upptäck våra produkter inom biofarmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, tillverkning av medicinsk utrustning samt laboratorietillämpningar.

Ströhanteringssystem

Våra automatiserade lösningar för ströhantering utgörs av en kombination av industrirobotar för hantering av burar och vakuumsystem för transport av strö. Tillsammans underlättar och effektiviserar de utbytet av strö i djurburar.

Läs mer om Ströhanteringssystem (eng)

Rengöring och dekontaminering

Getinges sortiment av diskmaskiner är avsedd för många olika typer av rengöring inom Life Science-sektorn, allt från cGMP-rengöring vid läkemedelsproduktion till olika typer av forskningsanläggningar, samt för glas- och labbprodukter.

Läs mer om rengöring och dekontaminering (eng)

Closure processing

Getinges CPS-system (Closure Processing System) ger en obruten steriliseringsprocess för alla typer av förslutningselement som t.ex. gummiproppar för aseptisk matning till fyllnadslinjer med medelhög eller hög hastighet.

Läs mer om Closure processing (eng)

Isolation och inneslutning

Getinges barriärisolatorer gör det möjligt att separera råmaterial, en produkt eller experiment från den omgivande miljön. Det patenterade DPTE®-systemet för steril överföring gör det möjligt att flytta material till och från en isolator utan att bryta integriteten.

Läs mer om Isolation och inneslutning (eng)

Sterilisering

För läkemedelsproduktion erbjuder Getinge autoklaver för komponenter, utrustning och kärl samt slutsterilisering av produkt. För biomedicinsk forskning erbjuder Getinge steriliseringssystem som uppfyller behovet av att rengöra och sterilisera både burar och kringutrustning. Specialiserade labbautoklaver ger tillgång till pålitliga processer för en mängd olika tillämpningar och laboratoriebehov.

Läs mer om Sterilisering (eng)